Impormasyon para sa Mga Internasyonal na Aplikante

Kung nais mong manirahan at magtrabaho sa Alemanya bilang mamamayan galing sa ibang bansa, may naghihintay na oportunidad ang DRK Kliniken Berlin para sa iyo. Upang maging matagumpay sa iyong aplikasyon, mangyaring basahin ang mga sumusunod na tagubilin.

Kadalasang mga tanong mula sa aming mga Internasyonal na Aplikante

Kilalanin sila Nikki (larawan), Neil at Shima sa aming Careers Blog! Sila ay tatlo sa maraming mga nars, laboratory assistants at doktor mula sa buong mundo na nagtatrabaho sa DRK Kliniken Berlin. Sa aming Careers Blog sinasabi nila sa inyo kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa klima sa Alemanya, kung ano ang ginagawa nila kapag nahohomesick sila at kung paano sila nakasama at nakatrabaho bilang team sa ating ospital.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagproseso ng migrasyon, mahahanap mo ang mga sagot sa aming FAQ:

Tumatanggap ba ang DRK Kliniken Berlin ng mga aplikasyon mula sa mga internasyonal na aplikante?

Hindi kami direkta upang tulungan ang mga solong migranteng manggagawa anuman ang kanilang propesyon na nakatira pa rin sa kani-kanilang mga bansa ngayon at hindi pa nasisimulan ang pagproseso ng migrasyon (koleksyon ng mga kinakailangang dokumento).

Ikaw ay malugod naming inaanyayahan para mag-apply bilang isang doktor, nars, laboratory assistants/radiology assistants o midwife kung nakatira at nandito ka na mismo sa Alemanya at maipakita sa amin ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang katanungang „Ano ang mga hakbang ang kinakailangan…“).

Minsan ay kumukuha kami ng mga nars mula sa ibang mga bansa sa mga grupo ng 15 hanggang 20 na mga nars sa tulong ng mga professional recruitment service providers. Sa ngayon ay mayroon kaming mga narecruit na mga grupo mula sa Pilipinas, Vietnam at Colombia. Dahil hindi pa kami nagplaplano sa ngayon ng group recruitment kaya hindi namin masasabi sa inyo ang pangalan ng mga service provider na nakakasama namin.

Ano ang mga hakbang na kinakailangan bago ako mag-apply?

Ang ligal na proseso ay medyo mahirap. Mayroong maraming iba’t ibang mga regulasyon depende sa kung saang bansa ka nanggaling, anong trabaho ang nais mong kunin at kung ikaw ay isang regular na internasyonal na aplikante / migrante / taong binigyan ng pagpapakupkop o isang seeker / asylum seeker. Ang masasabi namin tungkol dito ay depende sa iyong indibidwal na background. Maaaring kailanganin mo ang mga sumusunod sa pagproproseso:

– ang approval ng iyong professional qualification mula sa LaGeSo Berlin (Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin): Impormasyon para sa mga doktor mula sa LaGeSo Berlin, Impormasyon para sa mga nars mula LaGeSo Berlin

o kaya (kung mag-aapply ka para sa apprenticeship) ang approval ng iyong school diploma mula sa Senatsverwaltung für Bildung, Berlin

– ang translation ng iyong professional qualification o kaya school diploma

– ang employment contract or preliminary contract mula sa German employer (pakitingin sa tanong na “Nag-aalok ka ba ng mga paunang kontrata?”)

– ang general working permit mula sa Foreigners’ Registration Office

– ang permission mula sa ating Federal Employment Agency para magtrabaho ka sa specific na position na ipinagkaloob sa iyo.

– ang residence permit (visa)

Mahalagang payo: Gawin ang mga sumusunod na kinakailangang hakbang hanggat maaari bago mag-apply sa aming kumpanya. Humingi ng tulong para sa ligal na proseso sa isang counselling service. Subukang maghanap ng ang isang German native speaker na magboboluntaryo upang isalin ang iyong C.V., na tutulong sa iyo sa mga form at sasamahan ka sa mga appointments sa mga awtoridad. Maghanap ng karagdagang impormasyon sa Ingles sa website na ito ng gobyerno ng Alemanya: anerkennung-in-deutschland.de

Nag-aalok ka ba ng mga paunang kontrata?

Maaaring ipaalam sa iyo ng LaGeSo Berlin na kailangan mo ng paunang kontrata upang maaprubahan nila ang iyong professional qualification. Matutulungan ka namin ng isang dokumento na nagsasaad ng aming interes na makita ang iyong aplikasyon at isasaalang-alang ang iyong trabaho. Sa karamihan ng mga kaso ito ay magiging sapat para sa mga awtoridad at iproseso nila ang iyong kahilingan.

Paki-email o pakitanong para sa dokumentong ito ang bewerbung@drk-kliniken-berlin.de. Gayunpaman ay hindi ito isang matibay na pangako na bibigyan ka namin ng trabaho. At hindi ito isang paunang kontrata. Susuriin at iproproseso pa rin namin ang iyong aplikasyon.

Nag-aalok ka ba ng isang „Anpassungslehrgang“ (Adaptation Course) o „Kenntnisstandprüfung“ (Level of Knowledge Tests)?

Maaaring ipaalam sa iyo ng LaGeSo Berlin upang maaprubahan ang iyong professional qualification bilang isang nars kung kakailanganin mong makilahok sa isang adaptation Course o Level of Knowledge Tests. Hindi kami nag-aalok ng Level of Knowledge Tests. Ngunit nag-aalok kami ng mga adaptation course na 6 na buwan o 7 1/2 na buwan para sa mga nars. Kung kailangan mo ng higit pa rito, humihingi kami ng paumanhin pero hindi ka namin matutulungan.

Kung kailangan mo ng mahigit sa 6 o 7 ½ buwan na adaptation, maaari kang mag-apply para sa isang kurso sa DRK Kliniken Berlin. Ang mga kinakailangang hakbang ay ang mga sumusunod: Una, mag-apply bilang isang nursing assistant sa isa sa aming mga ospital:

aplikasyon bilang isang nursing assistant sa aming ospital sa Westend

aplikasyon bilang isang nursing assistant sa aming ospital sa Köpenick

aplikasyon bilang isang nursing assistant sa aming ospital sa Mitte

Ang posisyon na maiaalok sa iyo ay tinatawag na „Pflegehelfer sa Anerkennung“ na hindi dapat malito sa posisyon ng isang nursing assistant na may kwalipikasyong 1 taong sa German apprenticeship.

Kapag nagsimula ka na magtrabaho bilang isang nursing assistant („Pflegehelfer sa Anerkennung“) sa isa sa aming mga ospital at maipakita ang iyong abiso ng LaGeSo Berlin (tingnan ang tanong na „Ano ang mga hakbang ang kinakailangan?“) at isang antas ng sertipiko ng B2 German, mangyaring makipag-ugnay kay Ms. Isabell Berger sa i.berger@drk-schwesternschaft-berlin.de at mag-apply para sa adaptation course.

Kung nagtatrabaho ka bilang isang nursing assistant sa ibang employer at nais na makilahok sa adaptation course sa aming educational center, ipadala ang iyong abiso sa pamamagitan ng LaGeSo Berlin at ang iyong antas ng sertipiko ng B2 German kay Ms. Isabell Berger. Pakisama na din ang isang liham mula sa iyong kasalukuyang employer na nagsasaad na babayarin niya ang iyong adaptation course at ginagarantiyahan niya na hindi ka magtratrabaho sa mga araw ng iyong pag-aaral.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang „Anpassungskurs“ at isang mag-aaral para sa mga nars?

Ang isang „Anpassungslehrgang“ na tinatawag ding „Anpassungskurs“ o „Anpassungsqualifizierung“, ay isang maikling adaptation course na kung saan natutunan ng mga kwalipikadong nars na pang-internasyonal ang mga kulang pa na napag-aralan nila na kasanayan. Sasabihin sa iyo ng LaGeSo Berlin kung gaano katagal ang iyong Anpassungskurs. Maaaring tumagal ng 6, 7 1/2 o 13 na buwan, depende sa bansang pinanggalingan mo at ang uri ng mga kasanayan at kwalipikasyon na iyong dinala mula sa iyong sariling bansa.

Ang isang Anpassungskurs ay ang pinakamabilis na paraan upang ganap na maaprubahan bilang isang nars sa Alemanya. Ngunit walang maraming mga adaptation course na inaalok sa Alemanya, kaya’t mahirap makahanap ng isa (tingnan ang katanungang „Nag-aalok ka ba ng isang Anpassungslehrgang?“).

Ang isa pang pagkakataon ay mag-apply para sa regular na pag-aaral para sa mga taong nais na maging nars sa Alemanya. Sa ganoong paraan ay makakakuha ka ng isang kwalipikasyong Aleman bilang isang nars sa isang educational center na may mga nagsasanay na Aleman. Ang mga nars sa Alemanya ay hindi pumapasok sa unibersidad ngunit nakikilahok sa isang apprenticeship.

Ang isang apprenticeship para sa isang nursing assistant ay tumatagal ng 1 taon, ang isang apprenticeship para sa isang propesyonal na nars ay tumatagal ng 3 taon. Mayroon ding mga maikling form ng kwalipikasyon ng Aleman halimbawa na tinatawag na „Pflegebasiskurs“ na tumatagal lamang ng ilang linggo o buwan. Hindi ito ang mga kwalipikasyon na kailangan mo, kung nais mong magtrabaho sa aming mga ospital! Kailangan mo ng hindi bababa sa 1 taong apprenticeship o ang adaptation course para sa mga international nurses.

Paano ako makakapag-apply para sa isang posisyon ng apprenticeship/trainee?

Kung nais mong mag-apply para sa isang apprenticeship at malaman kung paano maging isang nursing assistant, isang propesyonal na nars o isang OTA sa Alemanya, maaari mo itong gawin sa aming educational center („biz Bildungszentrum“). Paki-upload ang iyong aplikasyon dito.

Pakisama ang mga sumusunod na dokumento:

– ang residence permit (visa)

– ang working permit mula sa Foreigners’ Registration Office

– German language certificate (ang level B2 ay legally required, pero mas maganda kung level C1 o kaya middle school / 10th grade diploma sa German class at nakatapos na may grade B/II or mas higit pa.

approval ng iyong middle school graduation certificate mula sa “Senatsverwaltung für Bildung, Berlin”

– ang letter of motivation sa wikang Aleman

– ang C.V./Resumé sa wikang Aleman

– mga kopya ng orihinal na mga dokumento na translated

Maaari ba akong magtrabaho bilang isang Nursing Assistant habang naghihintay ako para sa pag-apruba ng aking kwalipikasyon bilang isang nars?

Oo, ngunit dapat ay hiniling mo na ang pag-apruba ng iyong professional qualification at natanggap ang iyong abiso ng LaGeSo Berlin. Kung maipakita mo ang iyong abiso sa pamamagitan ng LaGeSo Berlin (tingnan ang katanungang „Ano ang mga hakbang ang kinakailangan?“) at isang antas ng sertipiko na B2 German, maaari kang mag-apply bilang isang Nursing Assistant sa aming mga ospital. Ang posisyon na maiaalok sa iyo ay tinatawag na „Pflegehelfer sa Anerkennung“ na hindi dapat malito sa posisyon ng isang Nursing Assistant na may kwalipikadong 1 taong sa German apprenticeship.

aplikasyon bilang isang nursing assistant sa aming ospital sa Westend

aplikasyon bilang isang nursing assistant sa aming ospital sa Köpenick

aplikasyon bilang isang nursing assistant sa aming ospital sa Mitte

Maaari ba akong mag-apply kung hindi ako nagsasalita ng Aleman?

Manyaring huwag mag-apply bago ka magsalita ng hindi bababa sa antas ng B2 German at maaaring magpakita ng isang sertipiko. Dahil makikipagtulungan ka sa mga taong nangangailangan, kakailanganin mong makipag-usap sa kanila. Ang mga aplikante na hindi marunong magsalita ng Aleman, walang sertipiko o nagpapadala ng mga resumés at letter of motivation sa wikang Ingles o anumang ibang wika maliban sa Aleman ay malamang na hindi tanggapin.

Kung nais mong makilahok sa isang German Apprenticeship ay kahit para sa isang sertipiko sa antas ng C1 man lang (kahit na ayon sa batas, ang antas B2 ay sapat na) dahil ang iyong mga karanasan ay hindi sapat ang B2 upang sundin ang mga klase.

Ang mga aplikante para sa (assistant) mga posisyon ng doktor ay nangangailangan ng isang sertipiko ng C1.

Maaari ba akong mag-apply bilang isang doktor / manggagamot na may kwalipikasyon mula sa ibang bansa?

Kung matatagpuan ka pa rin sa iyong sariling bansa at hindi pa nasisimulan ang proseso ng paglipat (koleksyon ng mga kinakailangang dokumento), hindi namin matatanggap ang iyong aplikasyon. Upang maproseso ang iyong aplikasyon kailangan namin ng:

– German language skills sa antas na C1 German na may sertipiko

– Letter of motivation at c.v. / resumé sa wikang Aleman

– Approval sa iyong professional qualification (“Approbation”) mula sa LaGeSo Berlin (Impormasyon para sa mga doktor mula sa LaGeSo Berlin)

Paki-upload ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng online form sa aming jobboard. Pakitype lamang ang salitang „arzt“ o „assistenzarzt“ sa search function at mahahanap mo ang mga job offers pati na rin ang talentpools („Initiativbewerbung“) para sa hindi hinihiling / haka-haka / kusang-loob na mga aplikasyon.

Hindi kami nag-aalok ng mga trabaho o internship („Hospitation“) para sa mga doktor mula sa banyagang bansa na naghihintay para sa kanilang approval (German „Approbation“).

Ano ang espesyal sa pagtatrabaho para sa DRK Kliniken Berlin sa madaling salita?

Ang aming kumpanya ay binubuo ng apat na ospital, isang nursing home at isang hospisyo sa apat na magkakaibang lokasyon sa Berlin. Ang kumpanya ay kabilang sa DRK-Schwesternschaft Berlin e.V., na kung saan ay isang non-religious sisterhood sa International Red Cross / Red Crescent movement. Mangyaring huwag lituhin ang DRK Kliniken Berlin sa pambansa o panrehiyong mga samahang Red Cross / DRK. Bahagi kami ng parehong movement ngunit hindi konektado sa negosyo.

Pagsasalin: Neil Bryan Granado

Finde Deinen Job in Berlin

Deine Ansprechpartnerin 🤓

Maja Schäfer

Leiterin Strategisches
Recruitment

Wir sind werktags von 8.30 bis 17.00 Uhr im Chat für Dich da und antworten so schnell wie möglich. Das ist nicht immer sofort.

WhatsApp Bewerber*innen Beratung

Tel.: (0152) 0157 – 5403

Wenn Du uns per WhatsApp kontaktierst, stimmst Du der Verarbeitung Deiner persönlichen Daten zum Zwecke der Karriereberatung und ggf. Anbahnung eines Arbeitsvertrags zu. Mehr Datenschutz Infos hier.

4.000+ Mitarbeitende
4 Kliniken
1 Hospiz
1 Pflegeeinrichtung
200.000 Patient*innen im Jahr
144