Informacje dla kandydatów zagranicznych

Jeżeli interesuje Cię praca w DRK Kliniken Berlin, przeczytaj poniższe informacje dotyczące aplikowania do naszych placówek.

Najczęściej zadawane pytania

W artykule na naszym blogu możesz poznać Nikki (na zdjęciu), Neil i Shima. To troje z naszych lekarzy, peilęgniarek i pracowników laboratoryjnych, którzy pochodzą z najróżniejszych zakątków globu, którzy zdecydowali się na pracę w DRK Kliniken Berlin. W artykule opowiadają o tym, jak znoszą pogodę w Niemczech, co robią kiedy nachodzi ich tęsknota za ojczyzną i jak odnaleźli się w swoich nowych zespołach w naszych szpitalach.

Na pytania odnośnie procesu zatrudnienia kandytatów zagranicznych odpowiadamy poniżej w FAQ:

Czy DRK Kliniken Berlin przyjmuje zagranicznych kandydatów?

Tak, przyjmujemy zagranicznych pracowników. Jednakże, niezależnie od zawodu kandydata, nie jesteśmy w stanie wspierać w procesie aplikacyjnym kandydatów, którzy jeszcze nie rozpoczęli procesu migracyjnego (brak tłumaczeń i uznania zagranicznch dyplomów i certyfikatów itd.).

Jeżeli mieszkasz już w Niemczech i posiadasz odpowiednie dokumenty (patrz: Co muszę zrobić zanim wyślę moją aplikację?) możesz ubiegać się o pracę międzyinnymi jako lekarz, pięlięgniarka, radiolog czy położna.

Regularnie rekrutujemy grupy 15-20 osób, składające się z wykwalifikowanych pracowników, np. pielęgniarek, którym partnerskie firmy zapewniają całkowite wsparcie podczas całego procesu migracyjnego i rekrutacyjnego. Do tej pory zrekrutowaliśmy pracowników z Filipin, Wietnamu i Kolumbii. W chwili obecnej nie prowadzimy współpracy z żadnym pratnerem ze wyglądu brak prowadzonego procesu rekrutacji grup zagranicznych pracowników.

Co muszę zrobić zanim wyślę moją aplikację?

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty. W zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi kandydat, jaki zawód chce wykonywać i jaki jest jego status prawny (obywatel unii europejskiej, osoba ubiegająca się o azyl, osoba oczekująca na wizę itp.) należy przygotować odpowiednie dokumenty. Najczęściej wymagane dokumenty to:

uznanie dyplomu zagranicznego przez LaGeSo Berlin (Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin): Informacje odnośnie uznania dyplomu lekarza przez LaGeSo, Informacje odnośnie uznania dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza przez LaGeSo

– w przypadku ubiegania się o miejsce w Centrum Kształcenia Zawodów Medycznych biz Bildungszentrum (Ausbildung) uznanie świadectwa ukończenia szkoły i/lub matury przez Senatsverwaltung für Bildung, Berlin

– tłumaczenie dyplomów i certyfikatów zawodowych oraz świadectw szkolnych

– umowa o pracę lub umowa wstępna z niemieckim pracodawcą (patrz: Czy oferujecie umowy wstępne?)

– pozwolenie na pracę

– pozwolenie na pracę w zawodzie wystawiane przez Budesagentur für Arbeit

– pozwolenie na pobyt (wiza)

Ważna wskazówka: im wiecej wymaganych dokumentów przygotujesz przez aplikacją do naszej firmy, tym szybszy będzie sam proces rekrutacji. W przypadku problemów zawsze możesz się zwrócić do firm pomagających w przgotowaniach do aplikowania za granicą. Napisz swoje CV w języku niemieckim. Jeżeli samemu nie jesteś w stanie tego zrobić, znajdź osobę, która będzie Cię wspierać w procesie ubiegania się o uznanie dokomentów. Więcej informacji w języku angielskim znajdziesz tutaj: anerkennung-in-deutschland.de

Czy oferujecie umowy wstępne?

Możliwe, że LaGeSo Berlin proprosi Cię o przedstawienie umowy wstępnej z przyszłym pracodawcą podczas procesu uznawania dyplomu. W takim wypadku możemy wystawić dokument, w którym wyrażamy nasze zainteresowanie zatrudnieniem Ciebie. W większości przypadków ten dokument wystarcza urzędowi i proces jest kontynuowany.

Jeżeli będziesz potrzebować takiego dokumentu zgłoś się poprzez bewerbung@drk-kliniken-berlin.de. Pamiętaj jednak, że dokument ten nie jest oficjalną ofertą pracy z naszej strony ani umową o pracę. Dopiero po dostraczeniu nam uznania dyplomu możemy przeprowadzić proces rekrutacyjny.

Czy oferujecie „Anpassungslehrgang“ (Kurs uzupełniający) lub „Kenntnisstandprüfung“ (test kwalifikacji)?

W niektórych przypadkach LaGeSo Berlin wymaga od aplikantów zadania testu kwalifikacji lub ukończenia kursu uzupełniającego. Takie rozwiązanie oferowane jest aplikantom, w przypadku których występują różnice programowe między kursami / studiami ukończonymi za granicą a wymaganiami programowymi w Niemczech. W naszej ofercje nie znajdują się testy kwalifikacji. Jednakże kilka razy w roku oferujemy kursy uzupełniające 6-cio miesięczne lub, w przypadku pielęgniarek/pielęgniarzy, 7 ½ miesięczne. Jeżeli musisz uczestniczyć w dłuższym kursie, niestety musisz poszukać innego szpitala.

Na 6. i maksymalnie 7 ½. miesięczne kursy możesz się zgłaszać do DRK Kliniken Berlin w następujący sposób:

Krok 1: zaaplikuj na stanowisko pielęgniarki lub pielęgniarza w jednym z naszych szpitali:

pielęgniarka / pielęgniarz w szpitalu Westend

pielęgniarka / pielęgniarz w szpitalu Köpenick

pielęgniarka / pielęgniarz w szpitalu Mitte

Pozycja na którą aplikujesz to „Pflegehelfer in Anerkennung” (Pomocnik pielęgniarki/pielęgniarza w procesie uznawania kwalifikacji), nie mylić z zawodem pomocnika pielęgniarskiego, do którego wykonywania wystarcza roczny kurs.

W momencie kiedy rozpoczniesz pracę jako „Pflegehelfer in Anerkenung” w jednym z naszych szpitali i przedstawisz dokumenty z LaGeSo Berlin (patrz: Co muszę zrobić zanim wyślę moją aplikację) oraz certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie B2 (minimum), skontaktuj się z Isabell Berger i.berger@drk-kliniken-berlin.de aby zgłosić się na kurs.

Jeżeli juz pracujesz jako „Pflegehelfer in Anerkennung” u innego pracodawcy i chcesz wziąć udział w kursie organizowanym u nas, wyślij dokumenty z LaGeSo Berlin i certyfikat do Isabell Berger. Do podania dołącz potwierdzenie od swojego pracodawy, że poniesie koszty kursu i zagwarantuje, że nie będziesz pracować w dni, w które odbywaja się zajęcia.

Czym różni się kurs uzupełniający od Ausbildung?

Kurs uzupełniający (Anpassungslehrgang, Anpassungskurs, Anpassungqualifizierung) to krótki kurs, podczas którego pielęgniarki i pielęgniarze, którzy swoje wykształcenie zdobywali za granicą, uzyskują brakujące w zagranicznej podstawie programowej kwalifikacje. LaGeSo Berlin poinformuje Cię o tym, jakiej długości kurs musisz odbyć, aby uzyskac uznanie dyplomu i prawo wykonywania zawodu. W zależności od twojego kraju pochodzenia i uzyskanych kwafilikacji kurs ten może trwać 6, 7 ½ czy 13 miesięcy.

Kurs uzupełniający to najszybsza możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza w Niemczech. Niestety niewiele instytucji w Niemczech oferuje takie kursy i znalezienie wolnego miejsca może być utrudnione (patrz: Czy oferujecie „Anpassungslehrgag” (Kurs uzupełniający).

Inną opcją jest rozpoczęcie kształcenia zawodowego jako pielęgniarka / pielęgniarz w Niemczech. Po ukończeniu Ausbildung na kierunku Pflegefachfrau / Pflegefachmann otrzymuje się prawo wykonywania zawodu (w Niemczech nie ma studiów pielęgniarskich, jest tylko Ausbildung).

Instnieje również możliwość zostania pomocnikiem pielęgniarza (Pflegehelfer). Aby uzyskać tę kwalifikacę zawodową należy ukończyć roczny kurs. W ofecie pracówek kształących są również inne, krótsze kursy (np. Pflegebasiskurs). Takie kursy nie uprawniają do podjęcia pracy w naszych szpitalach. Wymagamy ukończonego conajmniej rocznego kursu lub ukończenia kursu uzupełniającego.

Jak aplikować na Ausbildung?

Jeżeli chcesz rozpocząć kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, pomocnika pielęgniarki lub pomocnika pielęgniarza lub pielęgniarki / pielęgniarza operacyjnego u Niemczech, możesz ubiegać się o przyjęcie w naszym centrum kształcenia biz Bildungszentrum. Wyslij dokumenty przez tę stronę internetową.

W zgłoszeniu umieść następujące dokumenty:

– pozwolenie na pobyt (wiza)

– pozwolenie na pracę (wydawane przez Landesamt für die Einwanderung – LEA)

– certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego (certyfikat językowy na poziomie C1 lub świadectwo ukończenia niemieckojęzycznej szkoly średniej / 10-tej klasy z oceną dobrą lub bardzo dobrą)

dokument potwierdzający uznanie świadectwa ukończenia szkoły średniej przez „Senatsverwaltung für Bildung, Berlin”

– list motywacyjny w języku niemieckim

– CV lub życiorys w języku niemieckim

– kopie dokumentów oraz ich tlumaczenia

Czy mogę pracować jako asystent pielęgniarki / pielęgniarza podczas oczekiwania na zakńczenie procesu uznawania moich kwalifikacji w Niemczech?

Tak, ale tylko jeżeli już złożyłeś wniosek o uzanie kwalifikacji i otrzymałeś potwierdzenie rozpoczęcia pocesu z LaGeSo Berlin. Jeżeli możesz przedstawić potwierdzenie z LaGeSo Berlin (patrz: Co muszę zrobić zanim wyślę aplikacę?) i certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie B2, możesz ubiegać się o pracę jako pomocnik pielęgniarza / pielęgniarki w naszych szpitalach. Pozycja, która zostanie ci zaoferowana to „Pflegehelfer in Anerkennung” (Pomocnik pielęgniarki/pielęgniarza w procesie uznawania kwalifikacji), nie mylić z pozycją pomocnika pielęgniarza/pielęgniarki z ukończonym rocznym kursem.

pomocnik pielęgniarza w szpitalu Westend

pomocnik pielęgniarza w szpitalu Köpenick

pomocnik pielęgniarza w szpitalu Mitte

Czy mogę ubiegać się o pracę bez znajmości języka niemieckiego?

Ubiegaj się o pracę dopiero kiedy osiągnąłęś poziom znajomości języka niemieckiego B2 i możesz to potwierdzić certyfikatem. Bardzo dobra znajomść języka niemieckiego jest konieczna do pracy w szpitalu. Na codzień będziesz mieć kontakt z ludźmi w potrzebie, z którymi musisz być w stanie się porozumieć. Zgłoszenia od kandydatów bez znajomości języka niemieckiego, bez certyfikatu znajomości języka niemieckiego lub zgłoszenia w języku angielskim lub każdym innym niż niemiecki nie będą rozpatrywane.

Aby w pełni móc uczestniczyć w zajęciach oferowanych podzczas zdobywania kwalifikacji pielęgniarskiej w naszym Ośrodku Edukacyjnym (Ausbildung) wzmagamy znajomości języka na poziomie C1.

Od osób zainteresowanych pracą jako lekarz wymagane jest potwierdzenie znajomości języka niemieckiego na poziomie C1.

Czy mogę ubiegać sie o pracę jako lekarz / rehabilitant z zagraniczną kwalifikacją zawodową?

Nie przyjmujemy aplikacji od kandydatów, którzy mieszkają w innych krajach lub nie zaczęli jeszcze procesu migracyjnego (przygotowanie koniecznych dokumentów).

Jeżeli chcesz, aby Twoja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, przygotuj:

– certyfikat powierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie C1

– list motywacyjny i CV w języku niemieckim

– uznanie kwalifikacji zagranicznej przez urząd LaGeSo Berlin (Informacje dla lekarzy w LaGeSo Berlin).

Prześlij swoją aplikację przez formularz aplikacjyjny na naszej stronie kariery. Jeżeli wpiszesz w pasek wyszukiwania słowo „arzt” lub „assistenzarzt”, wyświetlą Ci się wszystkie aktualne oferty pracy dla lekarzy i lekarzy stażystów. Ogłosznia ze słowem „Initiativbewerbung” dają możliwość przedstawienia swojego profilu oddziałowi, mimo że aktualnie nie ma w nim wakatu.

Nie oferujamy pracy ani hospitacji lekarzom, którzy nie otrzymali jeszcze uznania kwalifikacji od urzędu LaGeSo Berlin.

W skrócie: co specjalnego jest w DRK Kliniken Berlin?

W skład naszego przedsiębiorstwa wchodzą trzy szpitale, hospicjium i dom opieki dla osób starszych. Przedsiębiorstwo należy do DRK-Schwsternschaft Berlin e.V., która jest świecką organizacją zrzeszającą kobiety pracujące jako pielęgniarki wewnatrz organizacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Nie wolno mylić DRK Kliniken Berlin z narodowym lub regionalnym Czerwonym Krzyżem. Jesteśmy częścią tego samego ruchu, jednak niezależnymi przedsiębiorstwami.

Informacje przygotowała Katarzyna Marek-Pokorny

Deine Ansprechpartnerin

Maja Schäfer

Leiterin Strategisches
Recruitment

WhatsApp Bewerberberatung

Tel. 0152 – 0157 5403

Wir beantworten Deine Fragen so schnell wie möglich zwischen 8.00 und 16.30 Uhr.

3.900 Mitarbeitende
4 Kliniken
1 Hospiz
1 Pflegeeinrichtung
200.000 Patienten im Jahr
128